Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Personlighet og stress i arbeidslivet

Temabilde

Innhold #8 2004

Dr. Jekyll and Mr. Hyde – tre forklaringsmodeller Siri Erika Gullestad
Personlighetens rolle for hvordan stress oppleves i arbeidslivet Ingvild Berg Saksvik,, Per Øystein Saksvik,, Hilmar Nordvik,
Posttraumatisk stressforstyrrelse i DSM- og ICD-systemene: – Implikasjoner for forskning og behandling Jarle Eid, Pål H. Herlofsen
Kognitiv funksjon hos barn med spastisk diplegi målt med WISC-R Sonja Christie, Knut Dalen
Menneskelige faktorer og kognitiv ergonomi – – implikasjoner av annengenerasjons kognisjonsvitenskap Thomas Hoff
Nysgjerrighet og skepsis – et møte med tankefeltterapi Hanne Rieber
Syting, sykdom og sårbarhet Arne Johan Vetlesen
Debatt og kommentar
Forskningsnytt
Bokanmeldelser
Helseattester for asylsøkere An-Magritt Aanonsen
Kritikk mot psykologenes helseattester
Vil du bli samfunnspsykolog? Bibi Hjartnes Schjødt
Vel og merke
Psykologforeningen får ny logo
Leserne spør
Vel og merke