Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker?