Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Evidensbasert praksis

Temabilde

Innhold #4 2008

Evidensbasert praksis Tor-Johan Ekeland
Hellig anoreksi Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena (1347–80) Finn Skårderud
Når behovet for oppmerksomhet og sympati overgår morsfølelsen: En litteraturgjennomgang av Münchausen syndrome by proxy Anne-Kari Torgalsbøen
Krafttak og samtak: Korleis skape ein forskingsvenleg BUP? Erfaringar frå klinikknær forsking i ein travel kvardag Anna Margrete Flåm
Evidensbasert praksis i psykologi Michael Helge Rønnestad
Har du sluttet å slå din kone? Ja/Nei. Kan psykologisk praksis være evidensbasert? Ja/Nei Jan Smedslund
Beruses av ungdom Astri Vannebo
Umenneskelige forhold på institusjonene Mari Kjølseth Bræin
Psykologer i media
Psykolog er noe man alltid er Bjørnhild Fjeld
Vilkårene for takknemlighet Svein Gran
Alkohol og aggresjon Reidar Ommundsen
Når Gud ser deg Reidar Ommundsen
Doktorgrader
Kan du ha deg selv som venn? Sissel Gran
Et paradoksalt bokprosjekt Tore Rem
Når vi alminneliggjør det uakseptable Magne Raundalen
De usynlige hjelperne Tove Skagestad
Om å ta evidensbegrepet tilbake Levin Hofgaard
Lokalavdelingene møtte presidenten Nina Strand
Leserne spør
Minneord: Borger Haavardsholm – 1919 – 2007
Vel å merke