Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykologi for barn

Innhold #2 2015

Behandlingshverdag Bjørnar Olsen
Utfordrer norske muslimer Nina Strand, Fartein Rudjord
Meklingsstrategier i møte med det konfliktfylte Wenke Gulbrandsen
Hvordan nå de minste barna? Elsa Risjord, Arnold Goksøyr
Facebook-skygger Cecilie Benneche
Entusiasme og gjenkjennelse – – En kvalitativ studie av profesjonell og personlig endring etter opplæring i foreldreveildningsmetoden «Circle of Security Parenting DVD» Linn Synnøve Berntsen, Helge Holgersen
Psykofarmaka på kort og lang sikt Odd Arne Tjersland, Jon T. Monsen, Jon Lund Hansen
Er psykoterapi for børn? Lars Rasborg
Psykologenes sikkerhetsnett Nina Strand
Islamifisering av psykoterapi Arne Repål, Solfrid Raknes, Åshild Irgens
Hos naboene Odd Volden
Debatt og kommentar
Psykologi irrelevant Øystein Helmikstøl
Klart eller overforklart? Bjørnar Olsen, Katharine Williams
Status quo for pårørendes situasjon Anne-Grethe Terjesen
Forskningsnotiser
Styrke og svakhet ved dagens norske psykologi
Anmeldt
Minneord: Reidar Hole 1966–2014
Minneord: Bodil Haavardsholm 1924–2014