Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykologisk lavterskeltilbud

Temabilde

Innhold #5 2008

Kan leger og psykologer samarbeide om å forene kropp og sjel? Sven Conradi
ADHD hos voksne: En undersøkelse av diagnostikk, komorbiditet og problembelastning Inga Kristine Kristiansen Blikø
Kognitiv atferdsterapi ved psykose Vegard Klausen, Roger Hagen
Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd: Problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner Per Arne Rød, Tor-Johan Ekeland, Frode Thuen
Skammens mur Anne Hulda Skuterud
Hvor var psykologen? Nina Strand
Psykolog for kreftpasienter Nina Strand
Mestring i fokus
– Psykologen ga meg hjelp til selvhjelp Nina Strand
Britisk storsatsing på psykologisk behandling Bjørnar Olsen, Torkil Berge
Stepped care
Gleder seg til å lede igjen Bjørnhild Fjeld
Pappaperm og forskning Leif Edward Ottesen Kennair
Doktorgrader
Psykologibøker for helse- og sosialfagstudenter Marit Netland
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser
Tid for radikale grep Tor Levin Hofgaard
Snart kan pasienter sykmeldes av psykolog Nina Strand
Varmt ute – hett inne Astri Vannebo
Bli med i det nye nettverket! Gry Andresen
Psyk meg opp i ledelse – klar, kjør! Tove Mathiesen
Terapeutfaktorer – seminar i Hedmarkavdelingen Gunn Helene Roheim
Minneord: Kolbjørn Aspaas – (1916 – 2007)
Minneord: Steinar Kvale – (1938 – 2008)
… psykologers delvise henvisningsrett Jarle Refnin, Ingunn Myklebust, Christian Zimmermann
Vel å merke