Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

TEMANUMMER Nye tider – andre eldre

Innhold #1 2017

Siste skanse Bjørnar Olsen
Nye tider – andre eldre Inger Hilde Nordhus, Linn-Heidi Lunde, Martin Bystad, Fredrik Hansen, Kia Minna Hynninen
Mer til de unge Øystein Helmikstøl
De nye gamle Nina Strand
Aldersstereotyper – Implikasjoner for eldre menneskers helse, velvære og prestasjoner Hege H. Bye
Eldres søvnproblemer Tekst Elisabeth Flo, Inger Hilde Nordhus
Morgendagens eldre – Betydningen av økt utdanning for mental helse Britt Slagsvold, Thomas Hansen
Vidunderpillen Kolbjørn Brønnick
Aldring og arbeidsprestasjoner Per Erik Solem
Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp Reidun Ingebretsen
Ønsket spesialister i eldrepsykologi Nina Strand
Forskningsnotiser
Litt redusert, bare Marta Maria Gorecka
Friske eldre og pasienter med Alzheimers demens – En sammenlikning av verbal hukommelsesfunksjon Martin Bystad, Nina Gundersen, Lene Nordvang, Ingrid Daae Rasmussen
Eldres rusvaner Linn-Heidi Lunde
Behandling av psykiske lidelser hos eldre Tekst Anders Hovland, Inger Hilde Nordhus
Fra arkivet: 1998
Øre til Alderdommen Tekst Elisabeth Tufte Sand
Den grå skilsmisserevolusjonen Frode Thuen
Meninger
Tusen turer til gamlehjemmet Kerstin Söderström
Inntrykk