Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Tema: Utviklingstraumer

Innhold #10 2017

Omprioriteringer Bjørnar Olsen
Regulerende omsorg Dag Ø. Nordanger
Historiens kraftlinjer Nina Strand
Barndomstraumer i nytt lys Adriane Lilleskare Lunde
Støtter Stangehjelpa Øystein Helmikstøl
Betydningen av å være trygg – 1. Utviklingstraumatiserte barns affektreguleringsvansker forstått i lys av Stephen Porges polyvagale teori Nils Eide-Midtsand
Betydningen av å være trygg – 2. Et polyvagalt perspektiv på psykoterapi med utviklingstraumatiserte barn Nils Eide-Midtsand
Langtidsvirkninger av barndomstraumer Monica Aas
Epigenetiske endringer ved alvorlige psykiske lidelser – - et resultat av psykososialt stress? Roar Fosse
Nevrobiologisk forståelse av traumeminner Ane Ugland Albæk, Anne Marita Milde
Kartlegging av barn med «The Neurosequential Model of Therapeutics» Heine Steinkopf, Mari kjølseth Bræin, Dag Ø. Nordanger
Alinemodellen Kristin G. Furuholmen, Mette Sund Sjøvold
Fra arkivet: 1992
Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer Else Merete Fagermoen, Tale Østensjø, Cecilie Ursin Skagemo, Gertrud Marie Moen, Gry Kristina Husebø
Traumebevissthet i barnevernet Tekst Mari Kjølseth Bræin, Anette Andersen, Ane Heiberg Simonsen
Musikkterapi og traumebevisst omsorg i barnevernet Viggo Krüger, Dag Ø. Nordanger, Brynjulf Stige
Meninger
Inntrykk