Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykoanalysen i dag - Fortid i nåtid

Innhold #6 2018

Psykologfagene Bjørnar Olsen
Hvorfor psykoanalyse i dag? Anders Flækøy Landmark, Line Indrevoll Stänicke, Erik Stänicke
Framoverlent og intens Per Olav Solberg
1,8 kilo diagnosemanual Adriane Lilleskare Lunde
Arven etter Freud Øystein Helmikstøl
Effekten av psykodynamisk psykoterapi – Status i kunnskapsfeltet og ubesvarte spørsmål Helene Amundsen Nissen-Lie
Korttids fokusert gruppeanalytisk psykoterapi – Et eksempel på «anvendt psykoanalyse» Steinar Lorentzen
Tre linjer i psykoanalysens utvikling Jon Sletvold
Psykoanalysens inntog i norsk psykologi og psykiatri – En historisk beretning Per Anthi, Erik Stänicke
Talende taushet Siri Erika Gullestad
Karakteren – Selvets relasjonelt tilgjengelige og erfaringsnære utside Kenneth Fosse Jørgensen
Masochismens gåte Tekst Sølvi Kristiansen
Er, ikke bør Roar Olsen
Motstand som intrapsykisk og interpersonlig fenomen Marit Berge Jensen, Erik Stänicke
Psykoanalytisk perspektiv på psykoser Svein Haugsgjerd
Psykoanalyse på gata Petter Lohne, Nicolay Nørbech
Fra arkivet: 1932/1978
Fra fantasier om bærekraft til bærekraftige fantasier – En lacansk diskursanalyse av grønn ideologi Eskil A. Wold Larsen, Ole Jacob Madsen
Meninger
Inntrykk
Minneord: Torleiv Odland – 1943–2018 Sverre L. Nielsen
Minneord: Jeremy Safran – 1952–2018 Jon Sletvold