Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Møter med det flerkulturelle Norge

Temabilde

Innhold #12 2006

Møter med det flerkulturelle Norge Fanny Duckert, Gro Therese Lie
Working in a Multicultural Society: Challenges for the Norwegian Psychologist David L. Sam
Minoritetsklienter som helsefaglig utfordring Nora Ahlberg, Fanny Duckert
Drømmen bortenfor: Traumatiserte flyktningers møte med psykologisk behandling Nora Sveaass, Lars Erik Eide Johansen
PTSD og konfrontering av traumer i et kulturelt perspektiv Dag Nordanger, Thera Mjaaland, Gro Therese Lie
Psykososialt arbeid med barn og familier som er asylsøkere og flyktninger i Norge Ragnhild Dybdahl, Helen Johnsen Christie, Jarle Eid
Stolthet og krenkelse: Somalieres opplevelser av tilværelsen i Norge Katrine Fangen
«Kan for lite norsk, stemples som dum»1 –Pedagogisk-psykologisk tjeneste og sakkyndige vurderinger av barn fra språklige minoriteter Astri Heen Wold
Oppsøkende arbeid blant pasienter med somalisk bakgrunn: Et prosjekt i psykisk helsevern i Oslo Touraj Ayazi
Studentveiledning i et tverrkulturelt perspektiv Fanny Duckert
Gode kulturmøter: Refleksjoner fra en ikke-norsk psykolog Joy Buikema Fjærtoft
Psykolog med en ikke-norsk etnisk bakgrunn Manouchehr Darakhshanfar
Et godt liv i Norge – ikke uten menneskerettighetene! Gro Hillestad Thune
Vet råd for samiske barn Nina Strand
Familieterapi i det fri Nina Strand
Ein annleis psykolog Arne Olav L. Hageberg
Hvilke fremtidige psykologer ønsker vi oss? Anne Skard
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Debatt og kommentar
Bokanmeldelse Anne Kvale Havig, Nora Sveaass
Psykologers møte med et flerkulturelt Norge An-Magritt Aanonsen
Trussel mot privat praksis Rune Frøyland