Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Nevropsykologi

Temabilde

Innhold #9 2008

Et felt i formidabel utvikling Anne-Kristine Schanke, Sverre Andresen, Grete Bryhn, Maria Stylianou Korsnes, Anne-Kristin Solbakk
Tett kobling mellom klinikk og forskning Ivar Reinvang
Norsk nevropsykologi: Konstruktivt forankret i helsevæsenet Anne-Lise Christensen
Norsk nevropsykologi: Bakgrunn og begynnelse Grete Bryhn
Hjernens funksjonelle plastisitet, med særlig fokus på pasienter med epilepsi Helge Bjørnæs
Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) av hjernen: prinsipper og klinisk anvendelse Kenneth Hugdahl1, Maria Stylianou Korsnes2, Karsten Specht
Hodeskader hos voksne: diagnostikk og rehabilitering Anne-Kristin Solbakk, Anne-Kristine Schanke 2, Jan Magne Krogstad 3
Beregning av IQ ved hjelp av lesetesten NART: Redusert funksjon fra premorbid nivå ved schizofreni og bipolar lidelse Kjetil Sundet, Anja Vaskinn
Simulering og aggravering av nevrokognitiv funksjonssvikt Jens Egeland
Strukturell MR og kognitiv funksjon: Hvordan henger endringer i hjerne og kognisjon sammen? Kristine B. Walhovd, Anders M. Fjell
Normal og patologisk kognitiv aldring - kan de skilles? Knut Hestad, Ivar Reinvang
Kognitiv funksjon hos barn med ADHD, eksemplifisert ved WISC-III-resultater Astri Johansen Lundervold, Lin Sørensen
Selektiv mutisme hos barn Beate Ørbeck
Nevropsykologiske aspekter ved stemningslidelser Nils Inge Landrø, Stein Andersson
Kognitiv funksjon og rehabilitering ved schizofreni Torill Ueland
Nevrovitenskap og psykodynamisk terapi: Noen synspunkter Helge Sletvold
Nevropsykologers rolle i arbeidsmedisinske vurderinger Rita Bast-Pettersen
Psykologens plass i rettspsykiatriske vurderinger Kirsten Rasmussen
Nevropsykologer i strafferettspleien Randi Rosenqvist
Noen tankekors Erik Hessen
Pris til «han der psykologen» Arne Olav L . Hageberg
Psykologer i media
Dansen rundt sjøhesten Arne Olav L. Hageberg
Kunstpause
Først ut var Bergen Astri Vannebo
– Trygd ikke alltid det beste Sverre Andresen
Hva ligger øverst i bunken av faglitteratur akkurat nå? Astri Vannebo
Bokanmeldelser
Bøker på blå resept? Bjørnar Olsen
Svogertesten Peder Kjøs
Debatt og kommentar
Doktorgrader
Nevropsykologen – en uvurderlig del av teamet Bernt A. Engelsen
Psykologer i krigen mot terror Tor Levin Hofgaard
Vel å merke