Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Rusbehandling

Temabilde

Innhold #10 2008

Feige hjelpere og glemte barn - rus og familieliv Frid Hansen
Tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper: En ressurs i rehabiliteringen av rusmiddelavhengige John-Kåre Vederhus, Øistein Kristensen, Helga Tveit, Thomas Clausen
Læringsbasert rusbehandling Per Holth
Erfaringer med metylfenidat-behandling (ritalin) hos pasienter med kombinert ADHD og rusmisbruk. En retrospektiv journalstudie Else Staw Bachmann, Olav Espegren, Anne Marie Willesen
Nevropsykologi og epilepsi Arne Gramstad, Erik Hessen
Welhaven og psykologien: Del 2. Welhaven peker fremover Hroar Klempe
Psykologer kan bidra til justismord Arne Olav L. Hageberg
Tortur-nei frå APA Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Ut av isolasjonen – over i det levende livet Astri Vannebo
Hva ligger øverst i bunken av faglitteratur akkurat nå? Astri Vannebo
Småprat på jobben Astri Vannebo
Tankens Kraft Arne Olav L. Hageberg
Forskningsnotiser
Bokanmeldelser
Flytteforbud for mor etter samlivsbrudd Magne Raundalen
Debatt og kommentar
Mens vi venter på Godot… Adrian Lorentsson
Doktorgrader
Rusavhengighet – samhandlingens lakmustest Tor Levin Hofgaard
Full rule for staben Astri Vannebo
Skolebenken Neste Astri Vannebo
Psykologen og loven Ingunn Myklebust, Christian Zimmermann
Vel å merke