Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Mentalisering

Temabilde

Innhold #11 2008

Mentalisering Sigmund Karterud
Hjelpebehov hos pasienter med langvarige og sammensatte psykiske lidelser i Øst-Finnmark Rune Røyks, Rolf W. Gråwe, Inger Sandanger
Bipolar lidelse hos barn - en introduksjon Tormod Rimehaug, Oddrun Bjerkan
Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Poeten Gunnar Ekelöf (1907-1968) Finn Skårderud
Sult - biografiske essays om kropp og tegn Tekst: Finn Skårderud
Et påtrengende fravær av følelser - mentalisering og kombinasjonsbehandling Eivind Normann-Eide, Tone Normann-Eide
Psykologar med ideologisk slagside Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
– Har du sett avisens psykologibilag, kjære? Bjørnar Olsen
Velkommen til Villa Freud Lisbet Jære
Impuls om psykose
Forskningsnotiser
Den stadige klandringen av mor Marianne Sletta
Doktorgrader
Et begrep som skaper nye relasjoner Espen Håland
Bokanmeldelser
Lenestolsforskeren: Kjerringa mot mainstream? Marit Netland
Den menneskelige faktor i økonomien Tor Levin Hofgaard
Lavterskelpsykolog i sikte Nina Strand
Oppmerksomt jobbnærvær Bjørnar Olsen
Status for opptrappingsplanen Nina Strand
Pris til akademisk fredsaktivist Nina Strand
Leserne spør