Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Beretninger om krigsbarndom 1940-1945

Temabilde

Innhold #1 2009

Barn som vitner til okkupasjonstiden Haldis Hjort, Nina Strand, Tone Schou Wetlesen
Barns krigsopplevelser - en kilde til kunnskap Haldis Hjort & Tone Schou Wetlesen
Det jødiske barnehjemmet og Nic Waal Irene Levin
Når dialogen brytes Kjersti Ericsson
Telavåg: Øyeblikket som aldri tar slutt Magne Raundalen
Recollections of wartime childhood: Contexts of silence and speech Tone Schou Wetlesen
«De har bomba hele Kjeller sønder og sammen» Ronald Grini
Ungdomstid i skyggen av krig Turid Vogt Grinde
Da verden raste sammen Gunvor B. Svenberg
Sønn av en dobbeltagent Tone Schou & Linda Wetlesen Schade
Møte med et «løvetannbarn» Haldis Hjort
Ventet på far Sverre L. Nilsen
Forlatt av mor og far Torild Skard
Datter av en heltinne Berit Waal
Krigsbarnet som ville bli psykolog Åse Hoff
Mødrenes innsats er undervurdert Nina Strand
År med ekstra spenning Lars E. Aagaard
Et angrep på sansene Fritz Johannessen
En strøm av levende minner Trond Bruun-Hanssen
Drømmene formidler minner Terje Galtung
Krigen i et norsk barn i en tysk landsby Haldis Hjorth
Psykologiske ruiner Per Johan Isdahl
Bokanmeldelser
Er avtalespesialister bare selgere av terapiprodukter? Eystein Victor Våpenstad
Psykologer i retten - redaktøren svarer Bjørnar Olsen
Tidsskriftet retter Redaksjonen
Doktorgrader
Noen gikk for­an Tor Levin Hofgaard
Vel å merke