Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Prestasjonsangst hos terapeuter

Temabilde

Innhold #3 2009

Veiledning som kvalitetssikring og kvalitetssikring av veiledning Mona Duckert
Får jeg det til? En kartlegging av studentterapeuters bekymringer Geir Høstmark Nielsen, Jon Vøllestad, Elisabeth Schanche, Morten Birkeland Nielsen
Bruk av reflekterende team i veiledningsgrupper: en intervjuundersøkelse Jan Skjerve, Sissel Reichelt
Angst og affektive lidelser ved autismespektertilstander Nils Kaland
Reliability and validity of the Norwegian version of the Body Checking Questionnaire Deborah L. Reas et al.
Varfor gör hon på detta viset? Anders Flækøy Landmark & Tobias Gustum Lindstad
- Sønnen vår ble avvist 52 ganger Nina Strand
Øverst i bunken
Psykologer i media
- Kunst gjør lederne bedre Nina Strand & Hild Bjelland Vik
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Musikalsk blikk på psykologihistorien – Hroar Klempe | Fra opplysning til eksperiment  Om psykologiens oppkomst fra Wolf til Wundt Fagbokforlaget 2008. 222 sider Ivar A. Bjørgen
Bokanmeldelser
Politisk ukorrekt Anne Skard
Debatt og kommentar
Fortuna og fremtiden Maria Reinertsen
Når gode nyheter er dårlige nyheter Tor Levin Hofgaard
Tar kontroll over spesialistene Arne Olav L. Hageberg
Psykologen og loven Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke