Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Slanking blant ungdom

Temabilde

Innhold #1 2007

Gutter har også kropper: Om mat, maskulinitet og problematiske kroppspraksiser Finn Skårderud
Endringer fra 1992 til 2002 i selvrapportert slanking og problematiske spisemønster blant ungdom Åse Strandbu,, Elisabet E. Storvoll,, Ingela Lundin Kvalem,
Kasusbeskrivelser og forandringsprosesser i terapi med barn: Bidrag til en kunnskapsbasert klinisk praksis Signy Marie Kværneng Stoltenberg
Evaluering av behandlingskollektiver i rusomsorgen: Har de fortsatt en plass i dagens rusbehandling? Edle Ravndal
Utfordrande atferd hos barn og unge med psykisk utviklingshemning Børge Holden, Jens Petter Gitlesen
Når foreldre blir innlagt med psykose – barnas behov Siegbrit Andree
Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd? Anders Gravir Imenes & Lars Dehli
Hjelp frå ei anna røyst Arne Olav L. Hageberg
For open mikrofon Arne Olav L. Hageberg
Drømmen om Storesøster Beate Heide
Russisk psykologi i støypeskeia Svein A. Alfarnes
Kva ligg øvst i bunken av fagstoff?
Psykologer i media
Forskningsnytt
Kjærlighet på godt og vondt: IAP Agora 2006 Tove V. Bliksrud
Klassepsykologi Peder Kjøs
Debatt og kommentar
Bokanmeldelse
Åpent kirkerom Stein Vangen
Landsmøteår An-Magritt Aanonsen
Seniorpsykologene hjelper deg Nina Strand
Leserne spør
Vel å merke