Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

E-terapi

Temabilde

Innhold #4 2009

E-terapi Arne Repål
Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi Marianne Skogbrott Birkeland, Tormod Rimehaug, Kjersti Arefjord, Terje Jøraas
E-terapi som supplement i poliklinisk oppfølging av ungdom – en kvalitativ studie av terapeuterfaringer Terje Jøraas, Tormod Rimehaug, Marianne Skogbrott Birkeland
Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen Signe Hjelen Stige
Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter Sigmund Karterud & Nina Arefjord,
Bred enighet om tettere samarbeid Nina Strand
Avtalespesialist i nettverk Nina Strand & Linda Schade
Tilgjengelige psykologer
The Psychology Bay Bjørnar Olsen
Psykologer i media
Viktig påbygg til terapirommet Arne Olav L. Hageberg
Forskningsnotiser
Freud, fundamentalismen og døden – Mark Edmundson | The death of Sigmund Freud. Fascism, psychoanalysis and the rise of fundamentalism  London: Bloomsbury 2007. Kim Larsen.
Bokanmeldelser
Slengbukser i år igjen? Peder Kjøs
Debatt og kommentar
Doktorgrader
På tide å tilby god hjelp Bjørn Lydersen
Samhandlingsreformen – en ny festtale? Tor Levin Hofgaard
Kampen om posisjonane Arne Olav L. Hageberg
Hva er en psykolog om ti år? Ida Marie Eide og Karin Holt
Vel å merke
En gang psykolog, alltid psykolog? Ingunn Myklebust & Christian Zimmermann