Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykotisk og voldelig?

Temabilde

Innhold #6 2009

Psykisk lidelse og vold Kirsten Rasmussen
Mannen som ikke kunne vokse opp – Peter Pans forfatter James M. Barrie (1860–1937) Finn Skårderud
Norsk versjon av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence: Hvor godt er samsvaret mellom WASI og norsk versjon av Wechsler Adult Intelligence Scale-III? Ole Bosnes
Mentalisering i en kriserammet organisasjon – omorganisering etter «Trikkedrapet». Asbjørn Kolseth
Ungdom, psykoserisiko og lave terskler Marit Grande
Å hav! Å himmel! Nina Strand & Marie von Krogh
Øverst i bunken Nina Strand
Psykologer i media
Om barn, fantasi og raude ballongar Arne Olav L. Hageberg
Forskningsnotiser
Ingen gener for psykiske lidelser Roar Fosse
Bokanmeldelser
Doktorgrader
Ekte engasjement, eller blåøyd begeistring? Rune Rønning
M-ordet Marit Netland
Debatt
Sannheten eies ikke Tor Levin Hofgaard
Med NAV på laget Gitte Godø
Europa samles om felles utdanningsstandard Tor Levin Hofgaard
– Fantastisk tematisk bredde
Sjarlantaner – eller seriøse fagfolk?
Vel å merke