Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Terapeutisk allianse

Temabilde

Innhold #7 2009

Bjørn Christiansens minnepris for 2008 Monica Martinussen, Kirsten Rasmussen, Karl Halvor Teigen, Frode Thuen, Pål Karlsen
Kvaliteten på tidlig terapeutisk allianse som prediktor for behandlingseffekt ved depresjon og angst Truls Ryum, Tore C. Stiles, Patrick A. Vogell
Utprøving av WAIS-III i et klinisk utvalg Jens Egeland, Ole Bosnes, Hans Johansen
Svekket sosial problemløsningsevne hos personer med schizofreni Anja Vaskinn, Kjetil Sundet, Ole A. Andreassen
Lavterskel på anbud – psykoanalysens korrektiv Per Are Løkke
Svar oss på dette! Nina Strand & Arne Olav L. Hageberg
Rom for melankoli Eva Brita Järnefors & Staffan Claesson
Robotlogikk Arne Olav L. Hageberg
Prisverdig om stemningslidelser Nina Strand & Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Når nåtiden blir historie Kim Larsen
Bokanmeldelser
Tankefeltterapi – noe for norske psykologer? Atle Dyregrov
Sosial rettferd Kjell Underlid
Debatt og kommentar
Psyke og soma i helsetjenesten Pernille Nylehn
Oslo som europeisk psykologihovedstad Tor Levin Hofgaard
Enklere å finne psykolog Nina Strand
Vel å merke