Psykologforeningen
Henter søkesresultat …
loading
Logg inn
En ledende fagbase for psykologisk forskning på norsk. Nå 3122 artikler.
Temabilde
Annonser

 

 

 


Søk

Søk på tittel, tema, forfatter, dato eller fritekst

Vitenskap og psykologiMagasinetFagformidling og debattMedlemsnytt
Jenters stumme raseri – i diagnosenes tidsalder Per Are Løkke
«Jeg er som vanlig» – Barns fortellinger om ADHD Aina Olsvold
Hva ligger i navnet? Psykiatriske diagnoser og diagnosenes sosiologi Olaug S. Lian
Psykiske lidingar og kulturell variasjon Steinar Bøyum, Simon Øverland
Epistemologi og psykiatriske diagnoser: nødvendigheten av en fenomenologisk forståelse av psykotisk bevissthet Erling Inge Kvig, Steinar Nilssen
Diagnosens makt over sinnene Ole Jacob Madsen
Diagnostisering: Norske psykologers unnlatelsessynd? Anne-Kari Torgalsbøen, Anja Vaskinn
Hinsides sant eller falskt: Ole Jacob Madsen
På sporet av den tapte diagnose Gunhild Kulbotten
Trenger vi genetikk i psykiatrien? Psykiatriske diagnoser i lys av genetisk forskning Jan Haavik
Psykiatridiagnosar – ein kunnskapskritikk Tor-Johan Ekeland
Kan Mysterier rommes i et moderne diagnosesystem? Svenn Torgersen
Diagnosekultur – et analytisk perspektiv pa psykiatriske diagnoser i samtiden Svend Brinkmann, Anders Petersen, Ester Holte Kofod, Rasmus Birk
 
Barneombudet
 
Debatt og kommentar Pål Grøndahl et al.
Diagnose: Brukerfravær
Bokanmeldelser
 
Et enda bedre tidsskrift Tor Levin Hofgaard
Elisabeth Grindheim (1952–2014)
Tidsskrift for Norsk Psykologforening   Postboks 419 Sentrum, N-0103 Oslo   Tlf. (+47) 23 10 31 30   Telefaks: (+47) 22 42 44 20
Ansvarlig redaktør: Bjørnar Olsen bjornar@psykologtidsskriftet.no   Nettansvarlig: Arne Olav L. Hageberg arne.olav@psykologtidsskriftet.no
RSS | Tips og tekster: redaksjonen@psykologtidsskriftet.no   Annonser og abonnement: tidsskrift@psykologtidsskriftet.no
Utgitt av Norsk Psykologforening: www.psykologforeningen.no