Psykologforeningen
Henter søkesresultat …
loading
Logg inn
En ledende fagbase for psykologisk forskning på norsk. Nå 3035 artikler.
Temabilde
Annonser

 

 

 


Søk

Søk på tittel, tema, forfatter, dato eller fritekst

Vitenskap og psykologiMagasinetFagformidling og debattMedlemsnytt
Bedre behandling til pasienter med alvorlig psykoselidelse Astrid Moi Vårdal, Per Jonas Øglænd
«Se meg, i tide»: ADHD som tidlig risikofaktor for rusmiddelmisbruk – en sammenlignende studie Arvid Skutle, Eli Torild Hellandsj ø Bu, Finn Konow Jellestad, Geurt van de Glind
Rettspsykiatrisk undersøkte med autismespekterdiagnoser: Alder ved identifisering og diagnostisk historie Sissel Berge Helverschou, Erik Søndenaa, Kari Steindal, Kirsten Rasmussen, Britta Nilsson, Jim Aage Nøttestad
 
Økt behov – liten status Per Olav Solberg
Tankesett og tenkesett
Psykologer i eldreomsorgen?
 
Debatt og kommentar Inger Toreskås Asheim et al.
Ingen bagatell Nina Strand
Bokanmeldelser
Forskningsnotiser
Ett av vår tids syv underverker
Klar for jobb i lavterskeltilbud? Karine Skaret
Brukerne bestemmer Per Olav Solberg
 
Medisinfritt, ja takk! Tor Levin Hofgaard
Vel å merke
Leserne spør Ellen Ekre Engh, Heidi Roald
Tidsskrift for Norsk Psykologforening   Postboks 419 Sentrum, N-0103 Oslo   Tlf. (+47) 23 10 31 30   Telefaks: (+47) 22 42 44 20
Ansvarlig redaktør: Bjørnar Olsen bjornar@psykologtidsskriftet.no   Nettansvarlig: Arne Olav L. Hageberg arne.olav@psykologtidsskriftet.no
RSS | Tips og tekster: redaksjonen@psykologtidsskriftet.no   Annonser og abonnement: tidsskrift@psykologtidsskriftet.no
Utgitt av Norsk Psykologforening: www.psykologforeningen.no