Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Medlemsnytt / Leserne spør

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side 848
Eilert Ringdal

Forhandlingssjef i Psykologforeningen

Lønn

ss="Tittelseksjon2">Lønn

En av mine ansatte psykologer ved poliklinikken er ikke spesialist, selv om det er lite som gjenstår. Han har arbeidet i feltet i snart 20 år og er vel kvalifisert. Men han avlønnes nå med 390 000 kr, mens spesialistene ved siste forhandling rykket opp til 440 000. Jeg er selv psykolog og sitter som poliklinikkleder, og har forsøkt å ta opp dette med ledelsen i avdeling, men tilbakemeldingen er at han må fullføre spesialistutdanningen. Jeg synes det er urimelig at han i økende grad skal sakke akterut. Er det andre muligheter for å løfte ham i lønn? Er spesialpsykolog-betegnelsen fortsatt i bruk?

Sjef

Helseforetakene står fritt til å bruke betegnelsen spesialpsykolog. Men en slik tittelendring gir ikke automatisk noen annen lønn i ditt helseforetak, og da er jo noe av hensikten borte. Når ledelsen har vært så klare i tilbakemeldingen, er det nok begrenset hva som er mulig å få til. Men kanskje kan det være en ide å lage en forpliktende plan for hvordan og når din psykolog skal være spesialist? Han er jo tross alt en meget erfaren medarbeider, med reell kvalifikasjon sannsynligvis langt over en vanlig ikke-spesialist. Mange helseforetak er svært opptatt av å få psykologer godkjent som spesialister fortest mulig. Dette fordi det er et naturlig kvalitetskrav til tjenestene at de holder spesialistnivå. De er derfor opptatt av at det skal lønne seg å bli spesialist. Tenk over om det finnes en måte du kan legge til rette for at din ansatte psykolog kan bli godkjent spesialist rimelig raskt, uansett om han får mer lønn nå eller ikke. Siden det ikke mangler så mye på godkjenning, antar jeg at dette gjelder godkjenning etter gammel ordning – og da må han uansett være ferdig spesialist i løpet av 2007. Om han ikke klarer den fristen, må han senere tilfredsstille de nye kravene som er mer omfattende. Han kan få en vurdering fra fagavdelingen på hva han mangler for godkjenning. Rita Johansen (rita@psykologforeningen.no, tlf 23 10 31 30) vil kunne svare på de fleste spørsmål.

Studentjobb

ss="Tittelseksjon2">Studentjobb

Jeg er psykologstudent og har hørt rykter om at studenter har fått sommerjobber som «psykologassistenter» ved ulike institusjoner i psykisk helsevern. Jobben har vært å gjennomføre samtaler, intervjuer og tester, altså begrensede oppgaver som autoriserte psykologer uproblematisk kan delegere til psykologstudenter. Er dette rykter som dere har hørt noe om? Tror dere det er mulighet for slike sommerjobber? Min erfaring fra psykisk helsevern er at det absolutt kunne vært behov for slike stillinger. Turnusleger og leger sent i legestudier får jo sommerjobber med relativt «tunge» oppgaver. Og vi kan mer om psykisk helse enn legestudenter!

Stud. Psychol.

Det er ikke uvanlig at psykologstudenter mot slutten av studiet har sommerjobber av den typen du nevner. Slike jobber oppstår ofte i fortsettelsen av at psykologstudenten har hatt praksis på sykehuset, og at en på en slik måte kommer på den glimrende ide å bruke psykologstudenter som sommervikarer. Selvfølgelig under veiledning og oppfølging av psykologen(e) som ikke har ferie! Dette er en morsom løsning for både sykehuset og for studenten. Jeg kjenner ikke til uheldige erfaringer med slike sommerjobber, snarere tvert om. For å skaffe seg en slik jobb er det nok en fordel å snakke med en av de ansatte psykologene som så tar det opp med ledelsen.

Amerikanske tilstander

Til toppen av artikkelen