Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Faglig Innspill

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 3, 2017, side 294-300

Et vitenskapelig skjønn

Håkon Kongsrud Skard

Kontakt Hkskard@gmail.com

psykolog, Diakonhjemmet sykehus

Robert Rutskij

overlege, Ahus sykehus

Veiledere i psykisk helsevern anbefaler klinikere å bruke standardiserte vurderingsformer. Bruken av klinisk skjønn havner i skyggen. Men klinisk skjønn er også en vitenskapelig fremgangsmåte, noe Thomas Bayes underbygde allerede i 1763.

Fotnoter

1. P benyttes som begrep på sannsynlighet (probability) og må ikke forveksles med p-verdien i frekventistisk statistikk.

2. +/- brukes som begreper på positiv/negativ test og syk/frisk.

3. Man kan argumentere for at dette anslaget er høyt, da tildekking av symptomer forekommer, men standardiserte spørsmål hviler på premisset at flertallet av respondenter svarer sannferdig.

I psykisk helsevern er det et økende fokus på standardisering av vurderinger ved førstegangskontakt med pasienter. Formålet er å redusere antall feilvurderinger samt fange opp høyrisikotilstander som psykose og suicidalfare (Helsedirektoratet, 2006; 2013). Standardiseringen innebærer at klinikeren bruker validerte symptommål, eller stiller empirisk validerte spørsmål, som kan fange opp høyrisikotilstander – en form for «screening». Det som i liten grad vektlegges i veilederne og ved innføringen av slike rutiner, er betydningen av klinisk skjønn. Denne utelatelsen kan medføre flere feilvurderinger, stikk i strid med intensjonen bak standardiseringen. Effekten av screening som fenomen er heftig debattert ved ulike somatiske tilstander, som brystkreft og prostatakreft (Johansen, 2008), men innføringen av liknende prosedyrer i psykisk helsevern ser ikke ut til å ha utløst den samme debatten.

Resten av artikkelen er sperret til 01-09-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen