Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Inntrykk

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 3, 2018, side 216-217

Levende og let om vidnepsykologi

Trinne Sonne

Ph.d., psykolog, Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Kan vi stole på vores hukommelse? Kan vi stole på andres? Vitnepsykologi 2.0. giver læserne en god opdatering.

Svein Magnussen, Vitnepsykologi 2.0, Abstrakt forlag, 2017. 361 sider

Resten av artikkelen er sperret til 01-09-2018. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen