Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Fra ekspertstyrt til klientstyrt behandling

Temabilde

Innhold #4 2010

Faglig frihet og brukermedvirkning – gjensidige forutsetninger? Geir Øyvind Skauli
Brukers medvirkning i psykoterapi – behov for kompetanseutvikling Birgit Valla
Implementeringskvalitet – om å få tiltak til å virke: En oversikt Mari-Anne Sørlie, Asgeir Røyrhus Olseth
Lovbrudd begått av mennesker med utviklingshemning Even Myrbakk, Erik Søndenaa
Individuell plan som verktøy for brukermedvirkning: En evaluering Lene Chr. Holum
Virvelvinden fra Vika Svein Arthur Kallevik
Masteren som blei psykolog Arne Olav L. Hageberg
Kjønnsbalanse og generasjonsskifte
Ut av kontoret! Ut dit folk er! Nina Strand
Ny selvtillit som mor Nina Strand
Psykologer i media
Det du trenger å vite om forekomst av psykiske lidelser Ann Kristin Knudsen & Arnstein Mykletun
Brukerne vet hva som hjelper Nina Strand
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Bokanmeldelser
God dårlig pappa Peder Kjøs
Debatt
En profesjon i endring? Tor Levin Hofgaard
Kopi til sjefen Karianne Skovholt
En ny definisjon av helse? Tor Levin Hofgaard
Kuttisme i psykisk helse-feltet Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke