Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Klinisk arbeidspsykologi

Temabilde

Innhold #8 2011

Arbeidslivet må forstås Lars Glasø, Marit Hannisdal, Andreas Joner
Betydningen av arbeid for personer med schizofreni Helen Bull, June Ullevoldsæter Lystad
Psykiske lidelser og arbeidsuførhet Simon Øverland, Ann Kristin Knudsen, Arnstein Mykletun
Deltakelse i arbeidslivet: Helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse? Bjørn Lau, Live Bakke Finne, Mona Berthelsen
Yrkesvalgpsykologi – teoretiske modeller og kliniske problemstillinger Jon Fiske, Jan-Martin Berge
Veien videre: Psykoterapi for arbeidstakere med mobbeerfaringer Brita Bjørkelo, Nils Magerøy, Kirsten Magerøy
Alkoholproblemer på arbeidsplassen – en arena for tidlig intervensjon via nye medier Fanny Duckert, Filip Drozd, Pål Kraft
Tilbakeføring til arbeid etter ervervet hjerneskade Anita Puhr, Bård Fossum, Børre Hansen, Anne Tove Thorsen
Å bryte onde sirkler Astri Vannebo
Falsk venn
Psykologer i media
Den vanskelige arbeidsdelingen
Fattigdomens konsekvenser for utvikling og psykisk helse Eric Dearing et al.
Subjektiv – og stolt av det Astri Vannebo
Forskningsnotiser
Bokanmeldelser
Et skritt på veien mot mindre tvang Nadia Ansar
Gærninggreier Ida Jackson
Arbeid – et hull i sykdommen? Hilde Schei & Marit Hannisdal
Debatt
Kommentar
Om å merke verden Tor Levin Hofgaard
Kunnskap, sveitte og fagleg forbrødring Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke