Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Elektrosjokk virker ikke

Temabilde

Innhold #12 2011

Elektrokonvulsiv behandling ved alvorlig depresjon – i konflikt med den hippokratiske eden? Roar Fosse, John Read, Richard Bentall
Tipping på odds: Lønner det seg å lytte til ekspertene? Susanne Steinkopf, Karina Malm Utvåg, Hilde Dahlum, Rune Aune Mentzoni, Ståle Pallese, Helge Molde
Omfang og organisering av sorggrupper i Norge Iren Johnsen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
Psykologens meldeplikt i førerkortsaker – refleksjoner fra en ruspoliklinikk Karin Elisabeth Lange, Tone Schøyen
Mindre tvangsbruk med psykologer? Nina Strand
Tvangsvedtak: En merkedag for norsk psykologi
Nakenhet på dagsordenen, ikke på dagsorden
Psykologer i media
Gæmlispsykologen Arne Olav L. Hageberg
Når visjonen råder
En eventyrlig klassereise Kim Larsen
Bokanmeldelser
Brød og sirkus, eller reell endring? Karen Kollien Nygaard
Debatt
På tide med selvransakelse?
Raseri Cornelius Jakhelln
Mindre vold med kortere skjenketid Ingeborg Rossow & Thor Norström
Etterlyste tvil
Forskningsnotiser
Tvang utfordrer menneskerettighetene Nina Strand
Doktorgrader
Flere psykologer i hvit frakk Nina Strand
Tidsskriftet utvider og fornyer Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke
Leserne spør
Kongresser og konferanser
Om å ta pulsen på tida Tor Levin Hofgaard