Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Depresjon

Temabilde

Innhold #1 2012

Nye utfordringer for psykologer i arbeidet med depresjon? Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Hans M. Nordahl
Et evolusjonsperspektiv på depresjon: Samfunnspolitiske og psykologfaglige utfordringer Catharina Elisabeth Arfwedson Wang
Et nevrokognitivt perspektiv på utvikling og behandling av unipolare depresjoner Nils Inge Landrø, Stein Andersson
Personlighetstrekk og kognitiv stil: Risiko, sårbarhet eller opprettholdende faktorer gjennom depresjonsforløpet? Marianne Halvorsen, Hans M. Nordahl
Om depresjon hos barn og unge med vekt på biologiske modeller Anne Mari Sund, Ingvar Bjelland, Helge Holgersen, Pravin Israel, Kerstin Jessica Plessen
Psykologiske behandlingsformer for depresjon med vekt på individualiserte tilnærminger Hans M. Nordahl, Egil W. Martinsen, Catharina E. A. Wang
Veiledet selvhjelp ved depresjon Torkil Berge, Arne Repål
Metakognitiv terapi ved depresjon Odin Hjemdal, Roger Hagen
Når somatikk og depresjon opptrer sammen – en utfordring for psykologer Henrik Børsting Jacobsen, Tore Charles Stiles
Svangerskapsomsorg og forebygging av depresjon Kari Slinning, Hanne Holme, Lisbeth Valla
Dynamiske damer Nina Strand
Støtte til tverrpolitiske aksjoner
Fantomord
Psykologer i media
Fragmentert forskning
Spilleforbud gir alle gevinst Marianne Hansen
Forskningsnotiser
Heilt forelska i Modum Bad Arne Olav L. Hageberg
Bokanmeldelser
Nyttårsglemsel Mads Gilbert
Sjelelig makeover Ole Jacob Madsen
Debatt
Kommentar
Nytt år – nye muligheter Tor Levin Hofgaard
Leserne spør
Vel å merke