Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Hvordan møte selvmordsnære

Temabilde

Innhold #2 2012

Søvnlengde og psykisk helse hos barn: En systematisk litteraturstudie Ida Ingridsdatter Lange-Nielsen, Hedvik Elisabeth Fosse, Ståle Pallesen
Når sikreste behandling ikke er beste behandling Tormod Stangeland
Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp? John Kjøbli, May Britt Drugli, Sturla Fossum, Elisabeth Askeland
Barns uttesting av raseri i en terapeutisk relasjon – et kasus Guro Vigestad
Kartlegging av atferdsvansker: Eyberg Child Behavior Inventory Charlotte Reedtz, Monica Martinussen
Når mørket frister Johan Siqveland et al.
Sjelden i trøbbel Øystein Helmikstøl
Psykologer i media
Psykologisk rådgivning
Fagspråk – eller støy? Dag Gundersen
Rettesnor eller floke
Bokanmeldelser
Kan små barn være aggressive? Ane Nærde, Terje Ogden, Henrik Daae Zachrisson, Harald Janson
Doktorgrader
Å bevare båndet helt til slutt Nina Strand
Forskningsnotiser
iForstyrra + Pelle Sandstrak
Psykologer må påvirke Helsepolitikken Nadia Ansar
Debatt
Kommentar
400 barnehageansatte fikk påfyll om psykisk helse Per Halvorsen
Vel å merke
Psykologer, tvang og ledelse Tor Levin Hofgaard
Leserne spør