Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Ondskap

Temabilde

Innhold #5 2012

The Psychotherapeutic Relationship, Personal Life, and Modern Culture David E. Orlinsky
Familiekroppen – Per Inge Bjørlos bristepunktkunst om mor, far og folk i bygda. Finn Skårderud
Wechsler Memory Scale-III og Wechsler Adult Intelligence Scale-III utprøvd i et utvalg av HUNT 3-populasjonen Ole Bosnes, Kari Troland
Ambulant akutteam som alternativ til innleggelse for ungdom henvist for suicidalitet Jan Trygve Wergeland, Rolf W. Gråwe
På tide å snakke om ondskap Øystein Helmikstøl
Når det tenkelege blir utenkeleg Arne Olav L. Hageberg
Vil ha nye kvalitetsmål Nina Strand
Psykologer i media
Rettspsykologi og domstolene
Når blir galt riktig?
Lojal kritikk
Å smittes av mot Are Evang
E-terapi verkar godt Arne Olav L. Hageberg
Forskningsnotiser
Næring for psykologisk utvikling Signy Marie K. Stoltenberg
Bokanmeldelser
17.-maitoget – ti ganger lengre? Arnulf Kolstad
Debatt og kommentar
Tvungent vern – en menneskerett Grethe Horn Mathismoen
Kritikk er ikke illojalitet Tor Levin Hofgaard
Leserne spør