Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Rett person på rett plass

Temabilde

Innhold #4 2006

Medforfattarane sitt ansvar Knut Dalen
Rett person på rett plass: Psykologiske vurderinger av personlig egnethet i forhold til attføringstiltak Kim Larsen
Å være psykolog på en barneavdeling Pål Kristensen
Foreldre i konflikt – Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven Knut Rønbeck
Privatisering og seksualisering av behandlingsrelasjonen John Agnar Johansen, Kristin Cordt-Hansen
Livskvalitet og lykke Siri Næss
Psykologisk behandling av kroniske bekkensmerter Jan Fredrik Andresen, Karsten Hytten
Ridder Snorre av den myke ull Jørgensen
Psykologar finn på mykje fælt Arne Olav L. Hageberg
Samtaler om en ny psykologi Tobias Gustum Lindstad
Et frieri Nina Misvær
Forskningsnytt
I Palestina bor et menneske Steffen Rostock Svendsen
Doktorgrader
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser Touraj Ayazi
Ein skigard kan’kje vara evig … Hanne Reichelt
To glade vinnarar Arne Olav L. Hageberg
Er du en Akademiker? Arne Olav L. Hageberg
Avspark til betre samarbeid Arne Olav L. Hageberg
Norsk psykologprofesjon – historien om en suksess An-Magritt Aanonsen
Leserne spør
Vel å merke