Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Oppmerksomt nærvær

Temabilde

Innhold #7 2007

Oppmerksomt nærvær: En fellesfaktor i psykologisk behandling Torkil Berge
Oppmerksomt nærvær: Meditative teknikker som utgangspunkt for psykologisk behandling Jon Vøllestad
Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravhør, og påliteligheten i barnets utsagn Åse Langballe
Grunnleggende overbevisninger, angst og depresjon i en poliklinisk pasientgruppe Ole Johan Hovland
California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) utprøvd i et klinisk utvalg i Norge: Psykometriske egenskaper og krysskulturell validitet Ole Bosnes
Stendhalsyndromet: Når renessansekunst fører til nervøse sammenbrudd Mona Semb
Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem Bengt Karlsson & Kirsti Baird Hultberg
Gøy med «Terapi» Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Slem psykolog Svein Øverland
Rusforebyggende arbeid i Tanzania Erling Svensen, Tine Nordgreen
Godt hverdagsliv hjelper
Forskningsnytt
Hva slags psykolog er du? Anne Skard
I en verden preget av konflikt og terror Therese Brask-Rustad
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser
Vendepunktet Mathilde Holm
Hva skjer med forskerne i Psykologforeningen? An-Magritt Aanonsen
Generalprøve før landsmøtet Nina Strand
Foreløpig rapport fra masterutvalget Arne Olav L. Hageberg
Ut av Holmlia – inn i faget Arne Olav L. Hageberg
Endrar livsstil over langs Arne Olav L. Hageberg
Minneord: Tom Andersen Sissel Reichelt
Vel å merke
Leserne spør