Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: KRITISK PSYKOLOGI

Temabilde

Innhold #8 2012

Om kritisk psykologi Ole Jacob Madsen
Hvorfor trenger vi en kritisk psykologi? Ole Jacob Madsen
Sjelens ingeniørkunst. Om psykologien og psykologenes selvforståelse Tor-Johan Ekeland
Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi Svend Brinkmann
Kritiske forutsetninger for moderne psykologi Carl-Erik Grenness, Ole Jacob Madsen
Cerebral selvhjelp Audun Eskeland Roald
Arbeidets nødvendighet Ole Jacob Madsen
Sett utenfra
Psykologer i media
Behandling eller samfunnsøkonomisk renovasjon?
Minste felles Multiplum
Med makt følger ansvar
Om att leva i dödens närvaro Thomas Silfving
Bokanmeldelser
Håp i arbeid mot tvangsekteskap og æresrelatert vold Nadia Ansar
Debatt og Kommentar
Fra erfaring til politikk Karin Yrvin
Livet etter terroren Peder Kjøs
Hvorfor etablere en fastpsykologordning? Arnstein Mykletun
Doktorgrader
Individualterapi hjelper mest Nina Strand
Ledelse, ja takk! Tor Levin Hofgaard
Leserne spør
Minneord: Gunn Scheen 1946–2012
Minneord: Kristian Knudsen 1959–2012
Vel å merke