Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Gjennom filmlinsen – Ungdom, identitet og selv

Temabilde

Innhold #9 2012

Mestring av høydeskrekk i fjellet Øyvind Haaseth
Inn i og ut av superstjernestatus: Identitetsprosesser hos unge ved kortvarig medieeksponering Anne Marthe Kaldestad Hanstveit, Ellen Sofie Rya Hovland, Fanny Duckert
Undervisning om psykiske plager for elever i videregående skole: Læringsutbytte etter seks og tolv måneder Bror Just Andersen, Rune Johansen Erik Nord
Ungdomsblikk: Selvrefleksivt filmkurs som terapeutisk metode Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Reni J. Wright, Siren Hope, Trond Waage
«En ny mulighet» – å arbeide med klientens traumenarrativ Kristin Alve Glad
Vinnende vesen Nina Strand
Skriver for å forandre Øystein Helmikstøl
Smerte som motivasjon Kristin Ribe
Et kommatilfelle
Hva skjer i barnepsykiatrien?
Nedleggelsen
Bokanmeldelser
Hvem passer i arbeidslivet? Elin Ørjasæter
Metadon til gravide: Veiledning eller villedning? Guri Vindegg
Debatt
Gutter med avsky for aldring og omsorg Svein Olav Daatland
Doktorgrader
Forskningsnotiser
På sporet av grunnar til sjølvskading Arne Olav L Hageberg
Veiledningskontrakt virker Øystein Helmikstøl
Leserne spør
Trenger verden psykologer? Tor Levin Hofgaard
Vel å merke