Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Hvorfor låser det seg mellom foreldre i intens konflikt?

Temabilde

Innhold #6 2013

Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd: En analyse av samspill og kilder til det fastlåsende Wenke Gulbrandsen
Er tiden moden for dimensjonale diagnoser? Dag Vegard Skjelstad
Evidensbaserte diagnoser: en forutsetning for evidensbasert behandling Per Håkan Brøndbo
Barndomstraumer og psykoser: en integrert forståelsesmodell Cecilie C. Waade, Roger Hagen, Roar Fosse
18 år og snart uførepensjonist Serina Fuglestad Sikveland, Henning S. Pettersen
Hvordan bruke kunnskapen som finnes for å motvirke at elever dropper ut av skolen? Øystein Helmikstøl
Psykisk helse på pensum Ingrid Tande Ditlefsen
Psykologer i media
Vold og psykologi
Språklig tidligintervensjon
Fortsatt ingen vinnersak
Vil vi bidra til bedre folkehelse? Else-Marie Molund
Debatt
Face it – du er Facebook-avhengig! Cecilie Schou Andreassen
Bør barn reddes fra sine rusavhengige foreldre? Nina Strand, Gro Vasbotten
Forskningsnotiser
Bokanmeldelse
Hva skjer med familiepsykologien? Nina Strand, Arne Olav L. Hageberg
Brenner du for barns psykiske helse?
Arbeidsmarked for fremtiden Tor Levin Hofgaard