Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Organisasjonspsykologi

Temabilde

Innhold #3 2008

Hvor går organisasjonspsykologien? Bjørnar Olsen, Willy Haukedal, Henning Bang
Det emosjonelle samspillet i leder–medarbeider-relasjonen Lars Glasø
Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker Astrid M. Richardsen, Monica Martinussen
Arbeidsmotivasjon i estetisk perspektiv Willy Haukedal
Transformasjonsledelse: Inspirasjon til endring Hilde Hetland
Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? Henning Bang
Refleksjonsevne i ledergrupper som inngangsport til organisasjonsendring Jan Ketil Arnulf
Sunn endring i organisasjoner Per Øystein Saksvik, Kjell Nytrø, Sturle Danielsen Tvedt
Organisasjonspsykologien som norsk fagdisiplin – skapt i skjæringspunktet mellom aksjonsforskning og disiplinær tradisjon Morten Levin
Mobbing i arbeidslivet: En litteraturoversikt Ståle Einarsen, Lars Glasø, Morten Birkeland Nielsen
Sladrehank skal selv ha bank: Om «whistleblowing» i norsk arbeidsliv Stig Berge Matthiesen, Brita Bjørkelo
Rekruttering i flerkulturelle samfunn Gro Mjeldheim Sandal, Geir Scott Brunborg, David Lackland Sam
Organisasjonspsykologisk forståelse som intervensjon ved større ulykker: Togulykken ved Åsta stasjon 2000 Renate Grønvold Bugge
Instrumentet «Motstand mot endring» Ingvild Berg Saksvik & Hilde Hetland
Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i organisasjonsutvikling Gro Johnsrud Langslet
Næringslivet trenger dere Astri Vannebo
Kunstpause
Ønsker jobbing uten mobbing Nina Strand
Et arbeidsliv for alle? Laila Gustavsen
Pasienters innsyn i testresultater Tor Levin Hofgaard