Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Bedringsforskning

Temabilde

Innhold #5 2009

Lær av de som blir friskest av psykose Olav Nyttingnes
Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: Brukererfaringer ved alvorlige psykiske lidelser Marit Borg
Hørselstap – sorg og aksept, stress og mestring Katharine Cecilia Peterson
Mor og psykolog i møte med offentlige helsetjenester Else-Marie Molund
Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet Kristin Alve Glad et al.
– Gleden er undervurdert Nina Strand & Sven Erik Røed
Etterlyser støtte til pårørende Nina Strand
Psykologer i media
Uten for mye snakk Arne Olav L. Hageberg & Anne Lise Norheim
Bokanmeldelser
Doktorgrader
Gå før han slår! Magne Raundalen
Debatt og kommentar
Forskningsnotiser
For mange psykologer? Tor Levin Hofgaard
Jubilant på offensiven Nina Strand & Arne Olav L. Hageberg
Ung og erfaren Nina Strand & Per Halvorsen
Må kutta i praksistilbodet Arne Olav L. Hageberg
Vel å merke
Minneord: Minneord Catharina Elisabeth Wang & Ingunn Skre