Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Publisering av psykologisk forskning

Temabilde

Innhold #2 2007

Forskning som kommunikasjon Karl Halvor Teigen
Publisering av psykologisk forskning i internasjonale tidsskrifter: En summarisk orientering Svein Magnussen
Relasjonsorientert karakteranalyse: En posisjon i dagens psykoanalyse Bjørn Killingmo
Vegetativ identifisering: Et interpersonlig nevrobiologisk fenomen Clas Fredric Andersen
Hopp over der gjerdet er høgst! Åtferdseksperiment som metode i behandling av sosial fobi Solfrid Raknes
Psykologisk behandling for schizofreni på sengepost Vidar Steffensen
Kartlegging av mobbing i arbeidslivet: Negative Acts Questionnaire Morten Birkeland Nielsen & Ståle Einarsen
Hvordan bruke tolk Bente Nygård
Dei borna ingen ser Arne Olav L. Hageberg
Til Gaza med kunstterapi Steffen Rostock Svendsen
Hva ligger øverst i bunken av fagstoff?
Fullt på høyde med hjernekirurgene Nina Strand
Psykologer best på børs
Ekte syntetisk Bjørnar Olsen
Psykologer i media
Hjelper barn på Internett Svein Øverland
Doktorgrader
Det enkle barneperspektivet Magne Raundalen
Debatt og kommentar
Alt henger sammen med alt Pernille Dysthe
Forskningsnotiser
Bokanmeldelser
Streiken i helseforetakene An-Magritt Aanonsen
Streik i helseforetakene Arne Olav L. Hageberg
Eit utval i utvikling Arne Olav L. Hageberg
… å stille diagnoser innenfor psykisk helsevern Christian Zimmermann