Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Klinisk intuisjon

Temabilde

Innhold #10 2009

Evidens og praksis Aina Holmén
Klinisk intuisjon: Forenlig med evidensbasert praksis? Geir Høstmark Nielsen
Psykoterapi med ungdom: Terapeutiske og profesjonelle utfordringer Elisabeth Myrstad
Reduksjon av søvnproblemer ved bruk av selvhjelpsbok Bjørn Bjorvatn, Ståle Pallesen
Ungsinn – en kunnskapsbase over virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse Willy-Tore Mørch et al.
Relasjonelle dilemmaer i akutt ambulant arbeid Tormod Stangeland
Jakten på personligheten Svein Arthur Kallevik, Bo Mathisen
Engel og aktivist Nina Strand
Morsrollens skjulte konflikter Anne Grete Hollup
Inspirasjon på tvers av landegrenser Anne Grete Hollup & Eva Rosa Hollup
Øverst i bunken
Psykologer i media
Best på støtte
Forskningsintervjuet
Bokanmeldelser
Q-tips eller omsorg? Peder Kjøs
Debatt og kommentar
Kodeknekkeren Espen Freng
Rødgrønn fremtid Tor Levin Hofgaard
Oppmerksomt nærvær på Stange Ole Christer F. Lund & Elisabeth Holager Lund
Mekling mellom muslimar Arne Olav L. Hageberg
Ivrige på spesialisering Joakim Solhaug
Vel å merke
Leserne spør